Långaröds skola

Cirka 15 kilometer sydost om Hörby ligger Långaröds skola. Skolan är vackert belägen i naturskön omgivning nära till skog och vatten.

På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns även fritidshemmet Blåklockan, där mer än hälften av skolans barn går. Flertalet av eleverna åker skolbuss, eftersom många har längre än tre kilometer till skolan.

Långaröds skola har en unik skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning. Under rasterna kan eleverna spela bollspel eller leka med de många lekredskapen som finns på skolgården. Skolan har också ett samarbete med Önneköps IF, där en fritidsledare kommer och har fysisk aktivitet med alla eleverna varje vecka.

Långaröds skola arbetar målinriktat och hälsa och värdegrund är viktiga pelare i skolans verksamhet. Handlingsplaner och ständig uppföljning har visat mycket goda resultat. Vi har hög måluppfyllelse. Målsättningen och visionen är alltid att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Vi anpassar därför undervisningen efter eleven och tillsammans hittar vi nya vägar för att nå fram till önskat resultat, i nära samarbete med bland annat skolans specialpedagog.

Elevråd och matråd

I elevrådet sitter representanter för varje klass. Elevrådet träffas tillsammans med rektorn minst en gång i månaden. Eleverna i rådet väljer vem som ska vara ordförande och sekreterare på mötena. Genom elevrådet har eleverna möjlighet att göra sin röst hörd och ta upp saker som känns viktiga.

Matrådet har möte en eller två gånger varje termin och kan handla om skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen eller andra frågor som eleverna tar upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?