Georgshillsskolan

Georgshillsskolan ligger vackert belägen precis i utkanten av Hörby tätort.

Skolgården är omgiven av ett skogsområde med cykelstigar på ena sidan, och på den andra sidan finns det åkrar.

På Georgshillsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9. Vår skola är uppdelad i olika hus vilket skapar trygghet för våra elever. Matsalen är nyrenoverad och har ljuddämpande inventarier. Vi har även en stor och fin idrottshall precis i anslutning till skolan.

Elevråd och matråd

Vi vill att eleverna ska känna att de kan påverka det dagliga livet i skolan, och vi vill ta vara på deras idéer och tankar. Därför har vi både tre elevråd och ett matråd, där eleverna får lyfta frågor som är viktiga för dem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?