Val av skola, anvisad plats

Du som är vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Barnet måste inte gå i skolan i kommundelen där hen bor.

Kommunen avgör hur många elever som får plats på de kommunala skolorna, men vi utgår i första hand från ditt önskemål när vi placerar ditt barn i en viss skola. Däremot kan ditt önskemål inte gå ut över ett annat barns rätt att gå i skolan nära hemmet. Det kallas för närhetsprincipen.

Om ditt barn har gått i förskoleklass i en viss skola, har hen förtur till en plats i årskurs 1 på samma skola.

I Hörby utgår vi från olika upptagningsområden när vi placerar eleverna i de olika skolorna. Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola en den som kommunen har anvisat, gäller inte rätten till skolskjuts.

Tänk på att fristående skolor kan ha andra regler när de tar emot elever.

Fick du hjälp av informationen på sidan?