Så eldar du säkert i vinter

Närbild på en eld med brandgula lågor.

I takt med att energipriserna stiger ökar även risken för fler skorstensbränder.

Enligt Brandskyddsföreningen sker cirka 500 bränder i skorstenar årligen. Orsakerna kan vara flera; felaktigt eldande med fuktig ved eller för lite lufttillförsel vilket leder till att sot och tjära samlas i skorstenen. Beläggningen kan fatta eld om du eldar för hårt under en längre tid, i värsta fall kan en brand i skorstenen sprida sig till brännbara delar av huskonstruktionen.

Så gör du för att elda rätt

  • Använd torr ved i lämplig storlek. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda inte.
  • Elda inte med målat och impregnerat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral.
  • Kontrollera röken som kommer ur skorstenen. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen. Den ska max vara 350°C.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.
  • En eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas, beställ därför en brandskyddskontroll för att upptäcka fel som kan leda till brand. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar och utförs av en av kommunen behörig kontrollant. Om man inte använt sin eldstad på länge, eller planerar att elda mer än vanligt i vinter, bör man ta kontakt med en lokal sotare för eventuell extrasotning eller besiktning av eldstaden.

Brandsäkra hemmet

Instruktionerna för de flesta kaminerna anger att man ska elda 2-3 kilo ved i timmen. Eldar man mer kan skorstenen bli överhettad.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska konsekvenserna av en brand i bostaden är att ha en fungerande brandvarnare. Även en handbrandsläckare är bra att ha för att snabbt kunna påbörja släckningen tills räddningstjänsten är framme. Brandfilt är ett bra komplement till brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridningen.

Läs mer om vad som gäller för kaminer och eldstäder i Hörby kommun (Hörby.se)

Kontrollera din eldstad genom brandskyddskontroll (Hörby.se)

Intyg krävs för egen sotning (Hörby.se)