Brandskyddskontroll

Att kontrollera sin eldstad kan jämföras med att besiktiga bilen. Med jämna mellanrum kontrollerar du att bilen är säker att köra i. På samma sätt måste du ibland kontrollera att eldstaden och skorstenen fungerar som de ska.

Brandskyddskontrollen finns till för att upptäcka eventuella fel innan människor eller egendom kommer till skada. Hur ofta just din anläggning behöver kontrolleras beror på hur den ser ut och hur ofta du använder den.

Regelbunden kontroll

En skorsten och eldstad måste rengöras (sotas) och kontrolleras regelbundet. Vanligtvis kontrolleras eldstäder och skorstenar med två, fyra eller åtta års mellanrum. Under kontrollen ses hela eldningsanläggningen över, med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer. Även skyddsanordningar på taket kontrolleras.

Det är bara den entreprenör som kommunen har avtal med som får utföra kontrollen. Hörby kommun har avtal med Hörby Sotnings AB, som sköter både sotning och kontroll av skorstenar och kaminer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.