Brandskyddskontroll

Att kontrollera sin eldstad kan jämföras med att besiktiga bilen. Med jämna mellanrum kontrollerar du att bilen är säker att köra i.

På samma sätt måste du ibland kontrollera att eldstaden och skorstenen fungerar som de ska.

En anläggning eller eldstad ska regelbundet både rengöras, det vill säga sotas, och kontrolleras. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Kontroll av en anläggning

Hur ofta en anläggning eller eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll med tre eller sex års intervall. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Det är bara den entreprenör som kommunen har avtal med som får utföra kontrollen. Hörby kommun har avtal med Hörby Sotnings AB, som sköter både sotning och kontroll av skorstenar och kaminer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?