Sotningsjournal

Du som har fått tillstånd att sota på egen hand måste föra dagbok över när du sotar. Du ska kunna visa upp dagboken när kommunen kommer på brandskyddskontroll.

I sotningsjournalen skriver du upp när du rengör och sotar skorstenen och eldningsanläggningen. Journalen ska finnas tillgänglig vid brandskyddskontrollen och visas upp om räddningstjänsten begär det.

I sotningsjournalen ska du fylla i

  • vad du har sotat
  • datum för sotningen
  • eventuella anmärkningar
  • signatur.

Om det framkommer på brandskyddskontrollen att rengöringen och sotningen inte fungerar blir du av med tillståndet att sota själv. Innan tillståndet dras in får du dock en möjlighet att förbättra dig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.