Sotningsjournal

Om du som fastighetsägare har fått dispens för att utföra din egen sotning, måste du ha en sotningsjournal.

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare registrera varje rengörings- och sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp på begäran av räddningstjänsten.

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare fylla i:

  • Sotningsobjekt
  • Sotningsdatum
  • Eventuella anmärkningar
  • Signatur

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring och sotning inte sker på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.

Innan medgivandet återkallas ska du som ägare ges möjlighet att förbättra dig.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?