Samverkan för att undvika skador från översvämningar

animerat vitt hus hus som står delvis under vatten

Hörby kommun samarbetar med kommunerna i nordöstra Skåne och försäkringsbolag för att sprida information till hushåll om riskerna vid skyfall och kunskap om vad man kan göra för att bäst skydda sig mot översvämning.

Ett skyfall innebär förenklat en regnmängd på över 40 millimeter under ett dygn. Det är stora mängder vatten som behöver någonstans att ta vägen. Många gånger innebär det att vatten tränger in i källare eller stiger upp genom golvbrunnar, och ger skador på fastigheter. Naturskador som blir mer extrema och ökar i antal medför ökade kostnader för såväl enskilda som fastighetsägare, företagare, försäkringsbolag och övriga samhället.

– Vårt gemensamma arbete ger kraft till att sprida information och förmedla kunskap om vad du som privatperson och företagare kan göra före, under och efter ett skyfall. Ansvaret för privata fastigheter vilar på den enskilda fastighetsägaren och Räddningstjänsten ansvarar främst för att rädda liv och skydda samhällsviktiga funktioner, som exempelvis sjukhus. Kan vi få alla att på bästa sätt förhindra att det blir översvämningar i exempelvis den egna källaren är mycket vunnet, säger Anders Pålsson Räddningstjänsten i Kristianstad.

Samverkan kommuner och försäkringsbolag

I samarbetet ingår de sju kommunerna i nordöstra Skåne, Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge samt de tre försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Länsförsäkringar Skåne.

I och med att skyfallen bedöms bli ännu mer intensiva och öka i framtiden måste vi också ta ännu större hänsyn till klimatförändringarna i samhället. Det handlar om allt från infrastruktur, samhälls-, stadsplanering till risker i vardagen.

Anpassa, förebygga och förbereda

– Klimatförändringar beskrivs ofta i temperatur, men ännu mer påtagligt är förändringar i nederbörd. Trenden är att det torra blir torrare och det blöta blötare. Erfarenheter av tidigare extrema väderhändelser, både sådana man själv upplevt och vad vi ser hända i vårt närområde, ökar insikten om vikten av att anpassa, förebygga och förbereda sig för extremt väder, säger Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på LF.

– När ovädret drar in är det skönt att veta att man förberett sig för att undvika skador på fastigheten. Gör detta i god tid innan du åker på semester, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Tips och råd

  • Viktiga förberedande råd för att undvika skador vid översvämning
  • Håll dig uppdaterad genom din kommun och följ SMHI:s väderrapporter.
  • Placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i bostaden eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet.
  • Kontrollera att ytterdörr till källare och garageport är täta mellan dörr och karm, vid behov fäst en presenning tajt mot utsidan av dörren.
  • Gå runt huset och se efter skicket på stuprör och hängrännor. Rensa om du hittar stopp och var extra noga med att rensa brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor.
  • Se till att vatten inte kan tränga in via ventiler i husgrunden

Läs mer på kommunens sida om skyfall och översvämning.

Läs mer om kommunens utredning av översvämningar.