Sökresultat

47 träffar på "blanketter"

 • Blanketter och e-tjänster

 • Blanketter

 • Blanketter

 • Tillfällig vistelse – blanketter HSL, LSS, SoL

 • Övriga blanketter


  ÖFN Ansökan om byte av God man från huvudman ÖFN Ansökan om förvaltarfrihetsbevis ÖFN Ansökan om upphörande av godmanskap förvaltarskap från huvudman ÖFN Begäran om entledigande för ställföreträdare ÖFN Omprövning av förvaltarskap

 • Årsräkning och tillhörande blanketter


  ÖFN Årsräkning ÖFN Årsräkning förenklad för God man och förvaltare ÖFN Årsräkning med autosummering ÖFN Årsräkning med autosummering förenklad redovisning för god man och förvaltare ÖFN Redogörelseblankett ÖFN Tillgångsförteckning ställföreträdare ÖFN Tillgångsförteckning med autosummering ställföreträdare

 • Samtyckesblanketter


  ÖFN Ansökan om samtycke driva rörelse ÖFN Ansökan om samtycke egendomens fördelning vid bodelning och skifte ÖFN Ansökan om samtycke försäljning av fast egendom ÖFN Ansökan om samtycke förvärv av fast egendom ÖFN Ansökan om samtycke placering av tillgångar ÖFN Ansökan om samtycke upptagande av lån ÖFN Ansökan uttag från spärrat konto

 • Blanketter

 • Blanketter

 • Blanketter


  Här hittar du Överförmyndarnämndens alla blanketter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.