Explosiv vara

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiv varor krävs tillstånd för hantering i större mängder.

Med explosivämnen avses fasta eller flytande ämnen eller blandningar av sådana ämnen som kan bringas till snabb kemisk reaktion, varvid energi frigörs i form av tryckvolymarbete eller värme.
Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).
MSB:s föreskrifter MSBFS 2010:4 anges närmare vad som avses med brandfarliga och explosiva varor.
 
 
Räddningstjänsten

Kontakt på Räddningstjänsten angående explosiv vara.
Lars Nilsson
Telefon: 0415-180 67