Dricksvatten i verksamheter med egen brunn

Om du ska starta en verksamhet där du kommer att använda vatten från egen brunn som dricksvatten eller i en livsmedelsverksamhet är det viktigt att säkerställa vattnets kvalitet. Innan verksamheten startar måste du anmäla till miljönämnden.

 Vilka omfattas av lagstiftningen?

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café

  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem

  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor (mer än 8 gäster)

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Egenkontroll

Ett egenkontrollprogram för drift och skötsel av anläggningen ska finnas. En del av egenkontrollen ska vara ett undersökningsprogram där det framgår hur ofta och vilka parametrar som kommer att provtas. Undersökningsprogrammet fastställs av Miljönämnden. I detta exempel på undersökningsprogram [Läs]  finns ett förslag som du kan använda som mall.

Anmälan

blankettsidan under Miljö och hälsa hittar du anmälningsblankett för vattenverksamhet.

Mer information

Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten [Läs]

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10