Avgifter

Vid en ansökan om serveringstillstånd ska en avgift betalas. Denna avgift är olika stor beroende på vilken typ av tillstånd som söks.

För aktuella avgifter kan du klicka på länken om taxebestämmelser.

 Taxebestämmelser avseende servering av alkohol 2017.pdfTaxebestämmelser avseende servering av alkohol 2017.pdf 

  

Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

Näringsidkare med permanent tillstånd för servering av alkoholdrycker ska betala årlig tillsynsavgift.