Arbete för ungdomar

Är du ung och vill hitta ett arbete till helger eller lov? Här kan du läsa om hur du hittar jobb inom Hörby kommun.

Feriepraktik 2022

Situationen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar många delar av samhället. Kommunen får meddela att feriepraktik inom barnomsorg, äldreomsorg och LSS daglig verksamhet kan komma att påverkas. Det innebär att antalet platser minskas. Arbete pågår för att ersätta några av dessa.

Inom vilka områden finns det feriepraktik?

Du har möjligheten att välja

  • Grönskötsel
  • Lågedammsbadet
  • Barn och fritid
  • Vård och omsorg
  • Övrigt

Preliminära perioder:

1: 20 juni – 10 juli

2: 11 juli  – 31 juli

3: 1 aug – 18 aug

Praktiken är under tre veckor och är förlagd på vardagar. Arbetstider är fyra timmar per dag, alternativt sex timmar per dag i överenskommelse med handledaren på arbetsplatsen, exklusive en halvtimme för lunch. Antalet timmar är max 60 timmar/period. Någon ersättning utöver detta får du inte.

Matchningen mellan dig och ferieplatsen

Du har möjlighet att välja vilken period du kan praktisera samt vilket/vilka områden du vill praktisera inom. Dina chanser att få feriepraktik ökar om du kan tänka dig att arbeta inom alla områden. Vi kan inte garantera att du får en plats, eller att du får just det du önskat. Du som tidigare har sökt men inte har fått någon praktikplats har förtur i mån av plats. Antalet praktikplatser är begränsade.

Hur ansöker du?

Under lediga jobb Hörby kommun hittar du:

Sommarjobb för skolungdom i Hörby kommun. Här kan du ansöka, se länk nedan:

Sommarjobb för skolungdom i Hörby kommun – Lediga jobb – Hörby kommun (visma.com)

Besked om praktikplats

Du kommer att få ett svar från oss via din e-post. Om du har fått en plats får du ett erbjudande om feriepraktiken och vilken period det gäller. Du behöver svara på detta och tacka ja till det. Får vi inget svar förlorar du praktikplatsen. Du kommer få ett brev med mer information och dem blanketter som ska skickas in till oss. För att du ska få börja praktisera behöver du fylla i följande blanketter:

Avtal, vi sänder ut två exemplar, det ena behåller du och det andra skickas in till oss.

Intyg, för utbetalning av lön utan skatteavdrag. Vi behöver få in intyget för att skatt inte ska dras ifrån din lön. Finns här nedan:

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) | Skatteverket

Utdrag från polisens belastningsregister, gäller dig som kommer att praktisera inom området där det finns verksamhet med barn. Beställ detta så fort som möjligt då det tar ett par veckor att få hem det i brevlådan. Finns här nedan länk till e-tjänst samt blankett:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Blanketter – skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)

Närvarorapport, den behöver fyllas i med vilka dagar och tider du har arbetat. Du och din handledare/ansvarig chef signerar den. Den lämnas sedan in för att din lön ska kunna betalas ut till dig.

Arbetsmiljö och praktiktidsregler

En bra arbetsmiljö har alla rätt till ! Det är viktigt att du får veta vad du får göra och vad du inte får göra på din praktikplats. Fråga om du osäker. Upplever du att problem uppstår behöver du tala om detta för din handledare eller praktikansvarig. Under praktiken är det måndag – fredag som gäller. Inga helger. Du får max praktisera dina timmar, utöver detta får du ingen ersättning. Inte heller utgår det någon ersättning för obekväm arbetstid. Vid sjukdom anmäler man sig sjuk till sin handledare. Praktiken kommer att vara mellan klockan 07.00-16.00. Är du under 18 år får du inte ha någon annan sysselsättning likt arbete, studier eller praktik som gör att du överstiger en arbetsvecka på mer än 40 timmar. Midsommarafton är du som praktikant ledig. Länk till Arbetsmiljöverkets hemsida finns här nedan:

https://www.av.se/

När du praktiserar är du försäkrad genom kommunen under överenskommen arbetstid och till och från arbetsplatsen.

För dig som inte fått något jobb, rekommenderar vi att Du går in på https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Platsbanken/ för att söka sommarjobb .

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?