Bilda förening

Hörby kommun har ett rikt föreningsliv. Det finns över 120 föreningar i kommunens register.

Vem som helst kan bilda en förening, men det finns några regler du måste följa.

För att din förening ska vara berättigad till bidrag från kultur, -fritids och utbildningsnämnden måste den uppfylla vissa krav. Den måste ha en vald styrelse, och en vald revisor. Dessutom ska föreningen bland annat ha antagna stadgar och ett eget bankkonto.

Du hittar mer information om vad som krävs i bidragsreglerna på fri.horby.se.

Ungdomsförening

För att bilda en idrottsförening och få bidrag måste ni vara minst 10 medlemmar i åldern 5–20 år, och ni måste träffas minst 10 gånger per år. Ni måste också vara anslutna till en riksorganisation.

Ansök i god tid

Tänk på att det tar tid att hantera ansökan. Kontakta därför kommunen i god tid om du vill bilda en förening, så hjälper vi dig vidare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?