Lotteritillstånd

För att din ideella förening ska få sälja lotter till allmänheten måste ni ha tillstånd.

För att föreningen ska få sälja lotter måste ni lämna in en ansökan om lotteritillstånd till kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen. Det tar ungefär två veckor att beviljas tillstånd.

Varje förening har en kontrollant som är utsedd av kommunen. Kontrollanten blir er kontaktperson och har kontakt med er när ni till exempel ska ha lotterier och göra redovisningar.

Du kan läsa mer om lotterier på Lotteriinspektionens webbplats. Här hittar du också mer om lotterilagen, föreskrifter och allmänna råd. Lotteriinspektionen.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?