Näringslivsrådet

Näringslivsrådet fungerar som ett diskussionsforum mellan kommunen och representanter för det lokala näringslivet.

Diskussionerna kretsar kring vad som är bra för Hörby. Det gemensamma målet är att skapa lokal tillväxt och fler arbetstillfällen.

Medlemmarna är valda för att representera olika delar av näringslivet: tillverkning, försäljning och entreprenad, små och stora företag, män såväl som kvinnor.

Näringslivsrådet
Representanter från kommunen

Kommunalråd
Susanne Meijer
Kommunchef
Johan Eriksson
Näringslivschef
Karin Kroon Gunnarsson
Näringslivsutvecklare

Representanter från näringslivet

Företagarna Hörby
Johan Löfqvist
Svensköps Företagareförening
Ingela Brickling
Nolato Meditech
Johan Iveberg
LRF - Lantbrukarnas Riksförbund
Kjell- Åke Persson
Saprbanken Skåne
Björn Larsson
Atos Medical
Rolf Karlberg
Köpmannaföreningen
Stefan Espersson
S-Schakt
Olle Schönström
Hörby Lantmän
Olof Persson
Häggenäs Sjukhem
Cisell Eliasson
Ringsjöstrand
Hörby Bruk