Egenkontroll på förskolor och skolor

Du som driver verksamhet inom förskola och skola är ansvarig för att det finns rutiner för hur du kontrollerar att arbetet med t ex hygien och smittskydd på din förskola och skola sköts korrekt.

Egenkontrollen är ett kvalitetssäkringssystem för att du som rektor eller föreståndare ska se till att elever och personal inte ska må dåligt. Egenkontrollen är en garanti till barn, föräldrar, personal och tillsynsmyndigheten att verksamheten förebygger hälsorisker och miljöpåverkan.

Mer information

Folkhälsomyndigheten, Information om egenkontroll [Läs] (pdf 1,48 MB)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10