Eldnings- och bevattningsförbud och är upphävda

Eldningsförbudet i kommunerna som gällt sedan den 10 juni är hävt. Även vevattningsförbudet är hävt sedan den 2 juli. Fortsatt sparsamhet med vatten uppmanas dock.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.