Fastighetsägarens ansvar

Hörby kommun ansvarar för kommunala vägar, gator, torg och andra allmänna platser. Fastighetsägaren ansvarar för gångbanan direkt utanför sin fastighet, oavsett om det finns en trottoar eller inte. På vintern är det extra viktigt att se till att gångbanan vid din fastighet är framkomlig och halkfri.

  • Det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Tänk på att du inte får skotta ut snön på körbana, den ska forslas bort eller läggas upp på ett sådant sätt att det lätt går att ta sig fram, exempelvis i en vall mellan gång- och körbana.

  • Halka bekämpar du med sand eller salt. Tänk på att inte överdosera.
  • Gör gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående lättare kommer över gatan.
  • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.
  • Gör även hål i snövallen så att dina sopkärl kan tömmas samt att tidning och post kan levereras.
  • Det är också ditt ansvar som fastighetsägare att ingen skadas av snöras och fallande istappar från taken, tänk på att spärra av gångbanan när du tar ner snö och is från taken och låt varken snö eller is ligga kvar på gångbanan.