Vägarbeten

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och avstängningar.

Norregatan, sommaren/hösten 2016

Beskrivning

Etapp 3 på Norregatan byggs ut och det innebär att gatan smalnas av för att möjliggöra gång- och cykelväg på den västra sidan av Norregatan. Arbetet inleds med att Mittskåne Vatten byter/lägger om vatten och avloppsledningar.

Störning

Gatan är helt eller delvis avstängd mellan Byggmästaregatan och Bangatan.

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart i oktober 2016

Västervångsvägen delen Kristianstadsvägen – Ekebodavägen, sommaren 2016

Beskrivning

Toppbeläggningen, det vill säga det sista asfaltlagrat läggs på aktuell del.

Störning

Helt eller delvis avstängt under en dag

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart i augusti 2016

Slagtoftavägen delen Vallgatan-Storgatan, sommaren 2016

Beskrivning

Toppbeläggningen, det vill säga det sista asfaltlagrat läggs på aktuell del.

Störning

Helt eller delvis avstängt under en dag

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart i augusti 2016

Parkgatan, delen Vinkelgatan – Norregatan hösten 2016

Beskrivning

Parkgatan mellan Vinkelgatan och Norregatan byggs om så att en gång- och cykelväg anläggs på den norra sidan vilket är en fortsättning på föregående etapper. I samband med detta byts den gamla belysningen ut och ny energieffektivare LED-belysning samt byts även belysningsstolparna ut.

Störning

Helt/delvis avstängd gata.

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart i november 2016

Norra industriparken

Beskrivning

Område längt norrut mellan Kristianstadsvägen, E22 och trafikplats Hörby Norra färdigställs för att möjliggöra etablering av verksamheter.

Störning

Minimal störning, ett fåtal dagar för att möjliggöra en ny in-/utfart till området.

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart i november 2016