Hörbys miljömålsprogram

Ett miljömålsprogram är ett dokument som visar hur vi i Hörby kommun ska arbeta för att nå miljömålen som gäller hela Sverige. Vårt nuvarande miljömålsprogram antogs 2015 och täcker in flera olika områden.

Målet med programmet är att öka användandet av förnyelsebara bränslen, bättra på folkhälsan och ta bättre hand om natur- och kulturvärden. Två andra viktiga mål är att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Hörbys miljömålsprogram består av tre delar:

  • En del som berättar om bakgrunden och målsättningarna som gäller för hela landet, och hur det ser ut i Hörby just nu.
  • En del där du kan se vilka åtgärder vi ska göra för att nå de nationella målen här i Hörby. Här står också vem som ansvarar för vad, hur lång tid åtgärderna ska ta och hur mycket det får kosta.
  • En del som innehåller en uppföljningsplan där det står hur uppföljningen ska gå till och vad som ska följas upp.

Här kan du ladda ner och läsa Hörbys miljömålsprogram. Du kan också ladda ner och läsa rapporten om hur långt vi hade kommit med miljömålen 2017.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.