Rid- och körled

I Hörby kommun finns en fyra mil lång rid- och körled för dig som rider.

Leden är sammanbunden med Hässleholms kommun och Perstorps kommun i ett nätverk av leder som sammanlagt är över 30 mil långt.

Rid- och körleden är ett resultat av ett LEADER-projekt där flera skånska kommuner gick ihop för att skapa en sammanhängande ridled. Meningen var att skapa fler möjligheter för företagare och fritidsverksamhet som sysslar med hästar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?