Dialogmöte

Missade du dialogmötet
den 6 dec?

Detta hände under mötet.

Mötet inleddes med en presentation om vad en översiktsplan är och om översiktsplanens vikt inom planering.

Därefter startades ett aktivt arbete där deltagarna fick svara på ett antal frågor genom att sätta "ploppar" på kartor samt besvara några enkätfrågor.

Diskussionerna var många och livliga under kvällen. Nedan visas en sammanställning av de synpunkter som lämnades. 

Det är fortfarande inte för sent att lämna synpunkter. Tyck till på planscherna som hänger i kommunhusets reception! 

 


1. Om du skulle flytta till ett nytt boende, var skulle du vilja bo då?

Flertalet av deltagarna önskar ett boende i anslutning till antingen Hörby tätort, Osbyholm eller Ludvigsborg. Boende i radhus är mest efterfrågat. Ett flertal önskar även ett boende på gård utanför samhällena.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Var vill du inte att det ska exploateras?

Hörbyborna värnar om de naturvärden som finns i kommunen. Områden som deltagarna önskade bevara är exempelvis Fulltofta och Råby hällor samt naturen i det tysta området, på kommunens östra sida.

 

 

 

 

 

 


 

3. När du besöker ett grönområde, vilket besöker du då?

De grönområden som besöks mest frekvent är i huvudsak Fulltoftaområdet samt Ringsjöns östra strand. Många utnyttjar även kommunens östra skogsområden samt Karnas Backar och Råby hällor.

 

 

 

 

 

 

 4. Om du skulle stara en verskamhet, var skulle du vilja etablera den då?

Hörbyborna önskar i huvudsak att handeln utvecklas inne i Hörby tätort och att övrig verksamhet placeras strax utanför tätorten. Ett antal önskar även att utveckla handel och verksamheter i Ludvigsborg.

 

 

 

 

 

 

 5. Om du skulle åka kollektivt, var skulle du helst vilja stiga på?

Ett önskemål som diskuterades var att buss SkE 2 ska fortsätta upp till Höör med en ny hållplats längs med väg 13 i Ludvigsborg. För att kunna pendla kollektivt önskas även en ny pendlarparkering i anslutning till Klockaregården.

 

 

 

 

 

 6. Om det skulle komma tåg till Hörby, var skulle du vilja att en station placeras?

Flertalet av deltagarna önskade en station för Diagonalen i Hörby tätorts nordvästra del. Deltagarna kom även med förslaget om en sträcka för light rail längs väg 13 för att binda samman Höör - Sjöbo, via Hörby. ​​

Kontakta oss
Planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01
E-post: caroline.kroeker@horby.se