Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Hörby kommuns energi- och klimatrådgivare hjälper dig som vill minska kostnaderna för el och uppvärmning.

Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete med Hörby, Höörs och Sjöbo kommuner. Alla som bor i kommunerna och vill minska energiförbrukning eller klimatpåverkan är välkomna att boka tid kostnadsfritt.

Förbered dig för mötet

Om du vill ha rådgivning kring elförbrukning är det bra om du med dina fakturor så att rådgivaren kan se antalet kilowattimmar. Om du funderar på att byta uppvärmningssystem behöver rådgivaren veta hur stor yta som ska värmas upp, hur gammalt huset är och vilken sorts isolering och fönster det har.

Rådgivaren finns säkrast i kommunhuset på Ringsjövägen 4 på måndagar och tisdagar, men eftersom hon jobbar i tre olika kommuner är det säkrast att boka in ett möte i förväg. Du kan boka en tid hos rådgivaren antingen i kommunhuset eller via telefon. Rådgivaren genomför tyvärr inte hembesök hos privatpersoner.

För företagare

Du som är företagare kan få hjälp med rådgivning. Det kan bland annat hjälpa dig att bli medveten om onödig energiförbrukning och få tips på energisnål teknik.

Föredrag

I mån av tid kan rådgivaren hålla föreläsningar om energi. Om du är intresserad av ett föredrag, så bör du ta kontakt med rådgivaren i god tid. Tänk igenom om du vill att föredraget ska handla om ett speciellt ämne, som solceller, belysning eller uppvärmning. Föredraget är kostnadsfritt för arrangören.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas varje år, med möjlighet till fördjupning inom olika områden. Evenemangen publiceras på Hörby.se.

Solceller

Intresset för solceller är stort både hos privatpersoner och företag. Du kan få mer information om solceller och bidrag hos Energimyndighetens solelportalSvensk Solenergi och Solar Region Skånes.

Det finns möjlighet för lantbruks- och trädgårdsföretag att söka stöd som främjar förnybar energi . Mer information om stödet finns på Jordbruksverkets webbplats.

Solkartan är ett webbaserat verktyg som du kan använda för att beräkna solpotentialen för din fastighets hustak. Solkartan är ett erbjudande till fastighetsägare i Hörby kommun och har tagits fram i samarbete med Kraftringen.

Investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Nu finns det två olika investeringsstöd att söka för installation av laddstationer till elfordon. Det ena vänder sig till privatpersoner och det andra för mer publik användning, exempelvis bostadsrättsföreningar och företag.

Stöden är statliga och söks hos Naturvårdsverket.

Stöd 1: Ladda-hemma-stöd för privatpersoner

Du som är privatperson kan söka stöd för att installera en laddstation för elfordon. Laddstation rekommenderas av Elsäkerhetsverket för säker laddning.

Bidraget ges som ett engångsbelopp upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 10 000 kr per fastighet. Ansökan om bidrag ska göras efter att laddpunkten har installerats, dock högst senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Ansökan görs hos Naturvårdsverket och det rekommenderas att bidraget söks via e-tjänst för snabb handläggning. Det går även att söka via e-post eller vanlig post, men då tar handläggningen betydligt längre tid. Stödet är rambegränsat, vilket betyder att när den avsatta summan på 50 miljoner kronor är slut, så krävs det ett nytt beslut om mer pengar för att bidraget ska finnas kvar.

Läs mer om stödet och hur du söker hos Naturvårdsverket.

Stöd 2: Publik användning (exempelvis företag)

som kan användas publikt och till företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter eller föreningar.

Bidraget kan sökas av företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om exempelvis laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.