Rådgivning och tips

Hörby kommuns energi- och klimatrådgivare hjälper dig som vill minska kostnaderna för el och uppvärmning.

Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete med Hörby, Höörs och Sjöbo kommuner. Alla som bor i kommunerna och vill minska energiförbrukning eller klimatpåverkan är välkomna att boka tid kostnadsfritt.

Förbered dig för mötet

Om du vill ha rådgivning kring elförbrukning är det bra om du med dina fakturor så att rådgivaren kan se antalet kilowattimmar. Om du funderar på att byta uppvärmningssystem behöver rådgivaren veta hur stor yta som ska värmas upp, hur gammalt huset är och vilken sorts isolering och fönster det har.

Rådgivaren finns säkrast i kommunhuset på Ringsjövägen 4 på måndagar och tisdagar, men eftersom hon jobbar i tre olika kommuner är det säkrast att boka in ett möte i förväg. Du kan boka en tid hos rådgivaren antingen i kommunhuset eller via telefon. Rådgivaren genomför tyvärr inte hembesök hos privatpersoner.

För företagare

Du som är företagare kan få hjälp med rådgivning. Det kan bland annat hjälpa dig att bli medveten om onödig energiförbrukning och få tips på energisnål teknik.

Föredrag

I mån av tid kan rådgivaren hålla föreläsningar om energi. Om du är intresserad av ett föredrag, så bör du ta kontakt med rådgivaren i god tid. Tänk igenom om du vill att föredraget ska handla om ett speciellt ämne, som solceller, belysning eller uppvärmning. Föredraget är kostnadsfritt för arrangören.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas varje år, med möjlighet till fördjupning inom olika områden. Evenemangen publiceras på Hörby.se.

Solceller

Intresset för solceller är stort både hos privatpersoner och företag. Du kan få mer information om solceller och bidrag hos Energimyndighetens solelportalSvensk Solenergi och Solar Region Skånes.

Det finns möjlighet för lantbruks- och trädgårdsföretag att söka stöd som främjar förnybar energi . Mer information om stödet finns på Jordbruksverkets webbplats.

Solkartan är ett webbaserat verktyg som du kan använda för att beräkna solpotentialen för din fastighets hustak. Solkartan är ett erbjudande till fastighetsägare i Hörby kommun och har tagits fram i samarbete med Kraftringen.

Skattereduktion för grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 införs en skattereduktion för installationer i grön teknik. Den ersätter det statliga bidrag som har kunnat sökas av privatpersoner som har installerat solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi eller installation av laddstation till elfordon.

Skattereduktionen gäller för installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Möjligheten att kunna använda skattereduktionen beror på hur mycket skatt man har betalat in och vilka andra avdrag man har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Från och med den 1 januari 2021 har ladda-hemma-stödet för privatpersoner ersatts med skattereduktion för grön teknik.

Stöd finns däremot kvar för laddstationer för publik användning. Det kan användas publikt och till företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter eller föreningar.

Bidraget kan sökas av företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om exempelvis laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstöd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?