Vindkraft

Vindkraft spelar en viktig roll i arbetet med att använda mer förnybara energikällor.

Det behövs för att skapa en mer hållbar energiförsörjning. Ur ett världsperspektiv bidrar vindkraft till en bättre miljö, men här hemma kan den påverka miljön negativt.

Om du ska bygga ett vindkraftverk kan det påverka både människor, djur och miljö. Vindkraftverk hörs när de är i drift, och rörliga skuggor från vingarna kan störa närboende när solen står lågt. Ett vindkraftverk innebär också att utsikten blir förändrad i landskapen, även på kvällar och nätter när den blinkande hinderbelysningen lyser mot himlen.

Fåglar och fladdermöss kan också skada sig om de kommer för nära. Därför måste den som ska bygga undersöka all påverkan för människor, djur och natur innan.

Att bygga vindkraftverk

Kommunen prövar bygglov om du ska bygga ett vindkraftverk. Ska du bygga två eller flera verk som är högre än 150 meter, eller sju eller flera verk som är högre än 120 meter, söker du i stället tillstånd hos länsstyrelsen.

Du behöver söka bygglov hos kommunen om

  • vindkraftverket är högre än 20 meter över markytan
  • avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • vindkraftverket ska vara monterat fast på en byggnad
  • diametern på vindturbinen är större än tre meter

Om du ska bygga ett litet vindkraftverk eller gårdsverk som inte stämmer in under punkterna ovan, behöver du inte söka bygglov. Du behöver inte heller söka bygglov för vindkraftverk som du söker tillstånd hos länsstyrelsen för (se nedan).

Vissa vindkraftverk måste du anmäla enligt miljöbalken:

  • vindkraftverk som är högre än 50 meter
  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
  • alla nya verk som ska stå bredvid ett annat vindkraftverk

Även om du bygger ett mindre verk kan du söka om ett frivilligt tillstånd hos länsstyrelsen. Det kan vara bra för att vara helt säker på att det vindkraftverket säkert ska få stå på platsen. Läs mer på Vindlov.se.

Om vindkraftverket innebär en stor påverkan på miljön kommer kommunen begära att du ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?