Elnät

Kraftringen och Eon ansvarar för elnätet i de största delarna av Hörby kommun. Vem som ansvarar för din el beror på var du bor.

I tätorten och större delen av kommunen är det Kraftringen som äger elnätet. I nordvästra delarna av kommunen är det Eon som är ägare och i några mindre områden i de sydligaste och nordligaste delarna drivs nätet av Sjöbo Elnät och Mellersta Skånes Kraft.

Om du ska ansluta en fastighet till elnätet behöver du först ta reda på vem som äger elnätet i området där fastigheten ligger. Det kan du göra på webbplatsen Nätområden (välj Hörby i kommunlistan): Nätområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?