Solceller

Genom solen kan vi skapa energi till våra hem. Solstrålning kan omvandlas både till varmvatten med solfångare och till el med solceller.

Mellan mars och oktober kan en stor del av din energiförsörjning skapas av solenergi.

Solvärme

Här används solfångare för att omvandla solens energi till varmvatten. För att det ska fungera måste du kunna ackumulera värmen i en varmvattenberedare eller en ackumulatortank. Solfångaren kan värma ungefär hälften av det varmvatten som en familj behöver för ett år, och 30 procent av husets totala behov av värme och varmvatten. För dig som värmer upp huset med ved är solvärme ett bra komplement.

Solceller

Solceller omvandlar solens energi till el, som sedan matas ut direkt i huset eller matas ut i elnätet. Det vanligaste är att solcellerna installeras på hustaket, men de kan också placeras på marken, ett plank, husväggen eller balkongsidorna.

Innan du installerar solceller måste du kontrollera att taket tål belastningen. Du får allra bäst resultat med ett tak som ligger i solen i söderläge. När du bygger en liten anläggning står elnätsbolaget för att byta ut elmätaren. Det är nödvändigt för att kunna mäta in- och utgående ström.

En solcellsanläggning producerar runt 100 kWh per kvadratmeter panel och år.

Tillstånd

För att installera solceller och solfångare kan du behöva bygglov. Här kan du läsa mer om bygglov och vilka handlingar som behövs.

Bidrag och stöd

Det finns olika stöd att söka om du vill installera solceller som privatperson. Det finns inte längre något stöd att ansöka om för solvärme, men du kan ansöka om skattereduktion för grön teknik.

Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om solenergi. Både du som är privatperson och företagare kan kontakta rådgivaren för opartiska råd och tips.

Intresset för solceller är stort både hos privatpersoner och företag. Du kan få mer information om solceller och om bidrag till solceller hos EnergimyndighetenSvensk Solenergi och Solar Region Skånes webbplatser. För lantbruks- och trädgårdsföretag finns stöd till olika typer av förnybar energi. Mer information om stödet på Jordbruksverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?