Hälsa & miljö

I Hörby ansvarar kommunens miljönämnd tillsammans med verksamheten Bygg & Miljö för frågor som rör tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, tobak, detaljhandel av folköl och receptfria läkemedel. Också ansvaret för naturvårdsarbetet i kommunen ligger på miljönämnden och Bygg & Miljö.

Kommunen arbetar dels med myndighetsarbete inom området, dels med det viktiga arbetet mot att nå de nationella miljömålen som vi alla, både privatpersoner, företag och alla kommunens olika förvaltningar har ett gemensamt ansvar för.

Mer information 

 Behovsutredning o Tillsynsplan 2018-2020 [Läs]  (pdf 406 kB)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10