Lev mer hållbart

Att leva hållbart är i många fall inte bara skonsamt för miljön utan även för plånboken. Med rätt kunskap och förutsättningar är det inte svårt.

Det finns fyra generella principer för ett hållbart liv:

Undvik ämnen som påverkar miljön negativt

Det är viktigt att undvika produkter som är direkt miljö- och hälsofarliga, exempelvis giftiga kemikalier. Man bör även tänka på att välja de alternativ som orsakar minst utsläpp, förbrukar minst resurser och transporteras kortast väg.

God hushållning med jordens resurser

Här spelar den individuella konsumtionen den största rollen. De trender som finns idag visar att vi ofta köper saker och ting som vi egentligen inte behöver eller ens är särskilt intresserade av. Många miljöproblem idag är direkt kopplade till just denna överkonsumtion. 

Släng inte något som kan återanvändas

Kläder, möbler och annat bohag kan användas av andra när man själv tröttnat på dem. Sälj eller ge bort saker som du tröttnat på eller inte längre behöver. 

Ifrågasätt dina rutiner och vanor

Det är viktigt att se över sina egna invanda rutiner och vanor. Ens vardagliga beteende har en stor påverkan på hur hållbart man lever.

Kontakta oss
Miljöstrateg

Ida Sigvardsson
Telefon: 0415-37 83 19