Skrota bilen

Sedan 2007 är bilskrotningspremien borttagen och ett utökat producentansvar för bilar infördes. Bilägare som ska skrota sin bil kan lämna den till en auktoriserad bilskrot utan att betala något.

Genom miljöriktig skrotning tas bilen om hand så effektivt som möjligt. Idag innebär det att den återvinns till 85 procent. Hushållningen med råvara och energi utvecklas hela tiden, med målet att bilarna ska återvinnas till hela 95 procent år 2015.

På BIL Swedens webbsida finns information både för bilägare som ska lämna sin bil till skroten och för bilskrotare. Din närmaste bilskrotare hittar du på Bilretur.

Mer information

BIL Sweden

Bilretur

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10