Hörby kommuns grafiska manual

Hörbys kommuns grafiska profil

Manualen för vår grafiska profil är ett redskap för alla som arbetar i eller med Hörby kommun. Genom att använda oss av de riktlinjer manualen innehåller, skapar vi en tydlig bild av Hörby kommun som är lätt att känna igen.

Manualen består av två delar, Hörby kommuns ”vanliga ”profil och ”Vi
Vågar” som är en addering till befintlig profil.

När vi kommunicerar grafiskt utgår vi alltid ifrån vår befintliga profil och
adderar sedan Vi Vågar-profilen vid behov.

Grafisk profil
Ladda hem den här
Kommunikationsansvarig
Ann-Charlott Engström
0415-37 81 32
0733-31 81 32
E-post E-post