Bostadsanpassning

Om du har råkat ut för en sjukdom eller olycka som har gett dig en bestående funktionsnedsättning, kan du få bidrag för att anpassa ditt hem till dina behov.

Du kan få bidrag för bostadsanpassning oavsett om du bor i hus eller lägenhet, och oavsett om du äger eller hyr din bostad. Men om du har en hyreslägenhet måste hyresvärden godkänna förändringarna. Om du bor i bostadsrätt måste förändringarna godkännas av din förening.

Anpassningarna måste ha ett direkt samband med ditt funktionshinder, och du får bara bidrag för att anpassa din permanentbostad.

Ditt behov av anpassningsåtgärderna måste vara långvarigt eller bestående. Du kan dock få bidrag om du har börjar bli funktionsnedsatt och funktionsnedsättningen blir bestående på sikt, till exempel på grund av ålder.

Tänk på att du inte kan få bidrag för normalt underhåll av din bostad.

Dokumentera medgivandet

Oavsett om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det viktigt att du får ett skriftligt godkännande av hyresvärden eller föreningen. Samtliga fastighetsägare och hyresgäster ska skriva under. Det innebär till exempel att även om ni är två som äger en villa tillsammans eller hyr en lägenhet där ni båda står på kontraktet, så måste den som inte söker bostadsanpassningsbidrag skriva under medgivandet. I medgivandet ska det stå vad som gäller när du flyttar. Om du som hyresgäst gör ändringar utan hyresvärdens godkännanden kan du bli skadeståndsskyldig. I en bostadsrätt kan du bli tvungen att återställa lägenheten till dess tidigare skick om du gör anpassningar utan godkännande.

Det här kan du få bidrag för

Du kan få bostadsanpassning av saker som du inte tar med dig när du flyttar. Några exempel är

  • montering av rampar
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörröppningar
  • installation av lyftanordningar
  • ändring i kök och badrum.

Pengarna betalas inte ut förrän anpassningen är gjord och godkänd av kommunen. Du måste kunna visa upp kvitto för att få pengarna utbetalda. Vid större anpassningar ska antingen du som kund eller kommunen begära offert på arbetet.

Återställningsbidrag

Sakerna du får i samband med bostadsanpassningen är din enskilda egendom. Ska du flytta från din bostad och vill ta bort anpassningarna du gjort kan då ansöka om återställningsbidrag.

Så ansöker du om bostadsanpassning

Du behöver ett intyg från läkare, arbetsterapeut eller någon annan sakkunnig. Kontakta din arbetsterapeut för att se över vilka behov du har och vad du skulle behöva för anpassning i din bostad. Sedan gör arbetsterapeuten en bedömning och skriver ut ett intyg och ett förslag på åtgärder.

Du gör själva ansöka genom att skicka in den här blanketten. Sedan tar en handläggare på kommunen beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök hos dig för att få en tydligare bild av dina behov.

Att överklaga

Du kan alltid överklaga ett beslut som du inte är nöjd med. Det gör du hos förvaltningsrätten senast tre veckor efter att du fick beslutet.

I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga finns i beslutet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?