Att tvätta bilen

När du ska tvätta bilen så gör det på en biltvätt. Om du tvättar bilen på uppfarten eller gatan hamnar kemikalierna i våra sjöar och vattendrag och skadar vår miljö.

Tvättvattnet från bilen innehåller olja, metaller och kemikalier – föroreningar som oftast rinner direkt ut i sjöar och hav om du tvättar bilen på gatan. Därför är det viktigt att du tvättar bilen på en biltvätt.

Större biltvättar har en reningsanläggning som rengör vattnet innan det leds ut.

Kommunen gör kontroller på biltvättarna i kommunen så att de uppfyller miljökraven och har goda rutiner.

I värsta fall

Om det verkligen inte går att ta bilen till en biltvätt så tvätta den på ett annat underlag än asfalt, som gräsmattan. Då undviker du att smutsvattnet rinner direkt ner i dagvattenbrunnen.

Använd bara miljöanpassade produkter och var försiktig så att inte husdjur eller andra djur får i sig bilschampot av misstag. Alla bilschampon innehåller ämnen som kan skada växt- och djurlivet, men om du använder miljöanpassade produkter är de skonsammare mot miljön. Välj ett bilschampo med aromfritt avfettningsmedel så undviker du aromatiska kolväten som är skadliga för miljön. Titta efter miljömärkningar som Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?