Kemikalier i hushållet

Det finns stora mängder kemiska produkter i våra hem. Vi vet fortfarande inte hur de påverkar hälsa och miljö.

Inte ens forskarna vet hur kombinationen av olika kemikalier påverkar oss. En del av oss är också känsligare än andra. Ett sätt att minska gifterna i miljön är att redan från början kontrollera om varorna du handlar är miljövänliga. Se gärna efter om det finns miljövänliga alternativ när du är ute och handlar.

Kläder och textilier

När textilier framställs används mycket kemikalier. Det belastar platserna där kläderna görs, men även dig som använder dem. Därför är det bra om du försöker använda kläder med god kvalitet och inte byter ut dem så ofta. Försök också välja textilier som produceras utan att giftiga ämnen används i färgningen eller någon annan del av processen.

Avloppsvatten

När du tvättar kläderna följer giftiga ämnen med tvättvattnet ut i sjöar och vattendrag. Kemikalierna som du använder för rengöring hemma hamnar även de i naturens kretslopp via avloppet.

Om du äter mat med rester av bekämpningsmedel hamnar det i vattnet via avloppet. Resten binds i din kropp, antingen en kortare eller längre tid. Tänk på att även de mediciner du äter hamnar i avloppet, och i förlängningen i naturen.

En del gifter rensas bort i reningsverken. Men det mesta hamnar i slammet eller följer med det rena vattnet ut i kretsloppet igen.

Bekämpningsmedel i trädgården

Bekämpningsmedel brukar vi använda i trädgården för att bli av med skadedjur och skydda växtligheten. Men tänk på att det blir stora mängder om alla på gatan, i kvarteret eller i området använder bekämpningsmedel. Ta reda på om det finns miljövänliga alternativ innan du använder bekämpningsmedlen, eftersom gifterna från medlen vi använder i dag kommer att finnas kvar i många år och påverka kommande generationer.

Sortera avfall

Släng inte kemikalier och annat kemiskt avfall bland dina vanliga sopor. Lämna dem i stället som farligt avfall till återvinningscentralen. Läs mer här om var du finner närmaste återvinningscentral.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?