Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och omfattar alla människor i världen. De slår fast att alla människor är födda fria och i lika värde och rättigheter, oavsett land, kultur och sammanhang.

Såväl kommunen som statliga verksamheter och regeringen har ansvar för att de mänskliga rättigheterna inte kränks. Regeringen har också ansvar för att alla ska ha tillgång till information om de mänskliga rättigheterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.