Tillgänglighet

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Oavsett funktionshinder ska du kunna använda samhällets funktioner och göra dina ärenden.

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga.

Alla ska kunna ta del av kommunens information och tjänster. Det handlar både om att det ska vara enkelt för alla att röra sig i våra byggnader och ute på gator och torg, och om att vår information, webb och våra verksamheter ska vara tillgängliga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?