Cykling och cykelvägar

Att cykla är ett hälsosamt och smidigt sätt att ta sig fram.

Dessutom går cykelvägar ofta genom områden som har begränsad biltrafik, så du kan även spara tid på cykeln.Vi i Hörby kommun vill göra det lätt för dig som väljer att cykla. Vi arbetar för att alltid hålla cykelbanorna fria från skräp, löv och snö. Men för att hitta fel och brister som till exempel hål i gatan och bristande belysning behöver vi din hjälp. Om du ser att något är fel eller trasigt på cykelbanorna så skicka en felanmälan till oss.

Cykelbanor

Det finns många cykelbanor både i och omkring Hörby. Det finns också fina leder där du kan motionera med cykeln på Fulltofta rekreationsområde.

Praktiskt att tänka på

För att inte hindra trafiken eller försvåra för fotgängare är det viktigt att du parkerar din cykel på anvisad plats. Det är extra viktigt om ett räddningsfordon skulle behöva komma fram. Cyklar som är felparkerade gör det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram.

Fram till att barnen fyllt 8 år får de lov att cykla på gångbanan om det inte finns någon cykelbana.

Det finns flera cykelpumpar i kommunen om du behöver pumpa däcken på din cykel, barnvagn eller rullstol.

Fick du hjälp av informationen på sidan?