Trafikregler och säkerhet

Ingen ska behöva skadas för livet eller dö på grund av trafiken. Det är vår utgångspunkt när vi arbetar med trafiksäkerhet.

Vi gör regelbundna åtgärder för att du ska kunna känna dig säker ute i trafiken. Det gör vi genom att försöka utforma gator och vägar så att det går att ta sig fram på ett säkert sätt.

Arbete med trafiksäkerhet

Vi investerar årligen i gång- och cykelbanor och på åtgärder som gör det lättare för funktionshindrade att ta sig fram. Men det finns också saker som du själv bör tänka på i trafiken.

  • Följ trafikreglerna. De finns till för att skydda dig och dina medtrafikanter.
  • Har du egen tomt? Då är du skyldig att klippa ner grönska som skymmer sikten i vägkorsningar, och som skymmer vägmärken och gatubelysning.
  • Rapportera trafikfaror, exempelvis skymd sikt eller hål i vägen, till oss.
  • Använd reflex. Du syns sämre i mörkret än du tror.

Fick du hjälp av informationen på sidan?