Gräva och schakta

För att få lov att gräva och schakta i kommunens mark behöver du söka tillstånd.

En anledning till att du måste ha tillstånd är att vi vill förhindra störningar eller olyckor. Det är viktigt för att gator och torg ska kunna användas av medborgarna. Om du gräver utan tillstånd kan du orsaka störningar på kablar eller ledningar eller skapa oordning i trafiken.

Ett ingrepp i gatan eller vägen innebär ofta att vägen och beläggningen runtomkring försvagas. Det kan bland annat bildas sättningar eller sprickor. Skadorna kan uppkomma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning. Därför ska du som ansvarar för grävning på kommunal mark betala ersättning för kommunens ökade kostnader.

Du ansöker om grävning eller schaktning här. Längre ner finner du andra blanketter som du kan behöva om du gräver eller schaktar på kommunens mark.

Det kan även vara aktuellt att söka marklov. Läs mer om marklov här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?