Kultur och fritid​

Här kan du följa vårt arbete med översiktsplan 2013 gällande kultur och fritid.

Tycker du att det ska finnas ett kulturhus i Hörby? Var tycker du att det ska ligga?

På kartan har ett eventuellt utredningsområde för ridhusanläggning samt brukshundsklubb markerats ut. Var tycker du att det ska finnas ett ridhus samt brukshundsklubb kring Hörby tätort?

Skicka gärna in dina synpunkter och kommentarer till oss på antingen facebook eller via mail till planochbygg@horby.se. OBS, vi kommer att ta del av inkomna synpunkter men inte besvara dem.

Kontakta oss
Stadsarkitekt

Dick Bengtsson
Telefon: 0415 - 37 83 05

Planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01