Grannehörande för Överum 3
(BN 2016-510)

Nedan handlingar tillhör grannehörande gällande bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av transformatorstation och kylaggregat samt ny parkeringsplats på fastigheten Överum 3 (Diarienummer BN 2016-510). Om du har fått ett brev gällande det här grannehörandet ska du svara enligt de svarsinstruktioner som står i det medföljande brevet. Ditt svar ska vara inne senast 2017-03-20.

Har du några frågor kan du kontakta oss på vår telefon- och besökstid vardagar 10-12, 0415-37 83 00 eller maila din fråga till byggochmiljo@horby.se.

 

ANSBLOV (1).pdfANSBLOV (1).pdf

Fasader BN-2016-510.pdfFasader BN-2016-510.pdf

Nybyggnadskarta BN-2016-510.pdfNybyggnadskarta BN-2016-510.pdf

Plan 1 samt entresolplan .pdfPlan 1 samt entresolplan .pdf

Sektioner BN-2016-510.pdfSektioner BN-2016-510.pdf

Situationsplan BN-2016-510.pdfSituationsplan BN-2016-510.pdf