Tatuering & piercing

Piercing och tatuering innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. Därför är det viktigt med god kunskap om hygien och goda hygienrutiner för att minska riskerna. Brister hygienrutinerna kan man i värsta fall överföra sjukdomar som hepatit B- och C, HIV eller multiresistenta bakterier (motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika).

En god hygien är bästa sättet att minimera riskerna. Viktigt är att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg som används. Det är också viktigt att tvätta och desinficera händerna och att använda engångshandskar vid behandlingen. Lokalerna bör vara utformade så att rengöring och desinfektion underlättas.

Anmälan innan start och tillsyn

För att få driva en tatuerings- eller piercingverksamhet krävs det en anmälan till kommunen i god tid innan verksamheten startar. Kommunen kontrollerar att kraven i lagstiftningen uppfylls och vid tillsynen går en hälsoskyddsinspektör igenom verksamheten, kontrollerar att bra och lämpliga rutiner finns kring hygien, behandling, skötsel av instrument och att städning av lokalerna fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Lämplig lokal och bra rutiner

För att minimera risken för blodsmitta behöver verksamheten en speciell plats för sterilisering, samt en utformning som möjliggör att man kan hålla isär sterilt och icke sterilt material. En god handhygien och möjlighet att upprätthålla den krävs också.

Viktigt vid hygienisk behandling, till exempel tatuering och piercing:

  • Lokalerna ska vara utformade och inredda så att de är lätta att rengöra och inte drar till sig onödigt mycket damm och bakterier, så som till exempel textilier kan göra.

  • Instrument och redskap måste rengöras och steriliseras/desinficeras inför varje kund för att minimera risken för att sprida sjukdomar mellan kunder.

  • När man utför hygienisk behandling är det viktigt att man har tydliga och funktionella rutiner för rengöring, sterilisering och desinficering så att lokaler och instrument inte sprider smitta.

Det krävs mycket från en verksamhet för att upprätthålla en god hygienisk miljö. Förutsättningar måste finnas både i lokalen och hos den personal som arbetar.

För att veta vilka verksamheter som har anmält sin verksamhet samt information om senaste tillsynsbesöket går det bra att kontakta Bygg & Miljö.

Mer information

Socialstyrelsen, information om piercing och tatuering (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10