Centrala Resurs Teamet- CRT

Hit kan Du som har barn i åldrarna 0-20 år och bor i Hörby kommun vända Dig för att få hjälp och stöd som förälder.

CRT arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med barnets behov i centrum. Vi har ett nära samarbete med förskolans resursteam och skolornas elevhälsoteam.

CRT erbjuder bl.a:

  • Råd och Stödsamtal: ibland kör livet ihop sig och man kan behöva hjälp att reda i det som känns jobbigt för att komma vidare
  • Samarbetssamtal: samtal för separerade föräldrar med särskilt fokus på frågor om boende, umgänge och vårdnad
  • Föräldrautbildningar: har Du som förälder tappat kontrollen/kontakten med Ditt barn/tonåring? Vi erbjuder utbildningar/samtalsgrupper för föräldrar till både mindre barn och tonåringar
  • Linangrupper: gruppverksamhet för barn 7-12 år som lever, eller har levt, i miljöer med missbruk, våld och/eller psykisk sjukdom
 
Kontakta oss!
Centrala Resurs Teamet

Telefon: 0415-180 00