Om du misstänker att ett barn far illa

Om du som är vuxen ser att ett barn far illa är det viktigt att du både reagerar och agerar. Hjälp utifrån kan vara avgörande för ett barn som blir utsatt för brott.

Om du tror att ett barn far illa ska du kontakta socialförvaltningen. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade, och du behöver inte ha några bevis för att kontakta oss.

Vid akut fara, ring alltid 112!

Här finner du blanketten för anmälan: Oro för barn

Uppstår behovet av hjälp efter kontorstid, är du välkommen att kontakta Sociala jouren. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.