Adoption

Att adoptera innebär att ta emot ett barn som ditt eget.

Du kan adoptera ett barn från utlandet. Det kallas internationell adoption. Du som är gift kan också adoptera din makes, makas eller partners barn.

Om du har tankar på att adoptera ett barn från utlandet ska du först kontakta familjerätten på Myndighetsenheten. Här kan du få mer information om vad det innebär att adoptera ett barn.

Den som ska adoptera måste ha fyllt 25 år. Om ni är ett par som vill adoptera måste ni vara gifta med varandra.

Det bästa för barnet

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet vid ett beslut om adoption. En adoption innebär att barnets liv förändras för alltid, och att barnet får en helt ny familj och en ny släkt.

Ett barn som är i behov av en internationell adoption har ofta erfarenheter av separationer och brist på omsorg. Därför är det viktigt att du som förälder har kunskap och insikter om hur det förflutna kan påverka barnet, och att du kan hjälpa barnet att skapa en ny trygg grund att stå på.

Utbildning

För att du ska känna dig trygg i din roll som förälder och få mer kunskaper om vad ditt barn kan ha för behov, får du gå en särskild föräldrautbildning efter ert första samtal med familjerätten. Här får du också lära dig vad det innebär att adoptera rent praktiskt, vilka regler som gäller och vilka stöd som finns att få. Meningen med utbildningen är att du eller ni ska kunna ta ett väl genomtänkt beslut om ni vill gå vidare och ansöka hos kommunen om att få adoptera.

Utredning

Efter utbildningen gör socialnämnden en utredning för att se om du eller ni är lämpliga som adoptivföräldrar. Du får berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut i dag. Dessutom får du berätta varför du vill adoptera och hur du ser på att barnet har en annan bakgrund. Du får också bland annat lämna ett läkarintyg, referenser och ett utdrag ur belastningsregistret.

Informationen som du lämnar i det här steget är viktig. Den kommer att ligga till grund för socialnämndens beslut om att låta dig adoptera ett barn. Den kommer också att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna när de ska finna en ny familj till ett barn.

Godkännande

Om utredningen visar att du eller ni är lämpliga som adoptivföräldrar, kan socialnämnden ge dig ett medgivande till att adoptera ett barn. Det innebär att du får möjlighet att adoptera ett barn, men det är ingen garanti. Om din ansökan avslås kan du göra en överklagan i förvaltningsrätten.

Uppföljning

En tid efter att barnet har kommit hem till er gör socialnämnden en uppföljning. Där ser vi bland annat hur barnet har haft det under sin första tid hos sin nya familj, och rapporterar det vidare till landet som barnet kommer ifrån.

Ditt adopterade barn har samma rättigheter som barn som är födda i Sverige.

Skicka ansökan

När du eller ni har fått medgivandet från kommunen kan du skicka ansökan om adoption till utlandet. Det gör du genom att kontakta en eller flera av de svenska adoptionsorganisationerna. Sedan får du besluta vilket eller vilka länder som du vill adoptera från. Tänk på att det kan vara kö för att få skicka ansökan till de olika länderna. Därför kan det vara bra att redan tidigt bli medlem i en eller flera av adoptionsorganisationerna. Du får vara medlem och sökande i flera organisationer samtidigt, men du får bara skicka en ansökan.

Om du får besked om att du har fått ett barn, ska socialnämnden godkänna att adoptionsprocessen får fortsätta.

Övriga adoptioner

För att adoptera din partners barn, eller ett annat barn som du känner, måste du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan dess gör socialnämnden en utredning för att vara säker på att adoptionen är till barnets bästa. När utredningen är klar skickas den till tingsrätten och blir underlag för deras beslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?