Till dig som är privatperson

Om du som är privatperson tror att ett barn far illa, så kontakta oss på socialförvaltningen.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och rätt till att skyddas från att fara illa. Därför är det viktigt att barnen blir sedda av fler vuxna personer än sina föräldrar. Du som är släkting, vän eller på annat sätt står barnet nära har en viktig roll i barnets trygghet.

Att göra en orosanmälan

Om du är orolig för någon annans barn än dina egna kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Det kallas att göra en orosanmälan. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några bevis för att kontakta oss.

När du gör en orosanmälan behöver du inte själv tolka det som har hänt, det räcker med att du berättar om din oro. Vi på socialtjänsten har uppgiften att avgöra allvaret och om barnet befinner sig i fara. Det är också vi som beslutar om ärendet ska utredas vidare.

Vid akut fara

Om du tror att barnet är i akut fara ska du kontakta myndighetsenheten under kontorstid, och polisen eller den sociala jouren efter kontorstid. Polisen har alltid en skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten. Om någon befinner sig i omedelbar och akut fara ska du alltid ringa 112.

Rådgivning

Om du är osäker på vad det innebär att göra en orosanmälan kan du prata med en socialsekreterare på myndighetsenhetens mottagning, och beskriva situationen via telefon. Vid det samtalet behöver du inte avslöja barnets namn eller uppgifter.

Kan jag vara anonym?

Om du vill vara anonym är det viktigt att du säger det vid ditt samtal med socialsekreteraren.

Frivillighet

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Det innebär att familjen kan välja att tacka nej till att få hjälp från oss. Det är bara i mycket allvarliga fall som tvångsvård kan bli aktuellt.

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Anmälningsskyldighet

Alla som arbetar med barn och ungdomar, och sjukvårdspersonal och poliser, har skyldighet enligt lag att anmäla allt som kan innebära att socialförvaltningen måste ingripa för att skydda ett barn eller en ungdom. Det gäller oavsett om personalen arbetar i privat eller offentlig regi. Personalen måste också ge socialförvaltningen alla uppgifter som behövs för utredningen. Läs mer om anmälningsskyldighet.

Här kan du läsa mer om vad som händer när du gjort en anmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?