Brottsförebyggande

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får stöd, utan också att så många brott som möjligt förebyggs - då behövs insatser från hela samhället.

Eftersom orsakerna till brottsligheten är mångfacetterade innebär det att åtgärderna måste anpassas efter olika omständigheter.

I Hörby kommun arbetar vi brottsförebyggande på olika nivåer.

Övergripande

Trygghetsrådet arbetar övergripande med de frågor som ska skapa en tryggare kommun. Detta är ett samarbete mellan de olika nämnderna i kommunen och polisen.

Inom socialförvaltningen

Fältgruppen arbetar kontinuerligt med bl.a. brottsförebyggande arbete. Målet är att skapa en trygg miljö för unga i Hörby att växa upp i. De rör sig bland annat ute i samhället där unga befinner sig och har ett nära samarbete med polisen och skolan.

För att i ett tidigt skede komma till rätta med eventuella bekymmer och visa på möjliga handlingsalternativ finns en socialsekreterare hos polisen.

Medling är ett frivilligt möte mellan gärningsperson och den brottsutsatte. Syftet med medlingsmötet är bland annat att den brottsutsatte ska känna sig bättre till mods när denne har fått svar på sina frågor. Medling har också positiva effekter för gärningspersonen, då återfallsrisken minskar om man får möta den man utsatt för brott.

I kommunen finns en familjefridssamordnare som arbetar med våld och hot i nära relationer. dit kan du vända dig för råd och stöd. Ingenting av det du berättar dokumenteras och du kan vara anonym.

 

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00