Anhöriga
- missbruk och beroende

Ett missbruk eller beroende drabbar hela familjen men även andra som står nära och därför kan du som är anhörig eller närstående behöva stöd för egen del..

Vi kan erbjuda olika former av stöd genom Hörby kommuns öppenvård. Det kan ske genom individuella samtal  och/eller deltagande i gruppsamtal, utan journalföring.

Vid behov av andra former av stöd kan vi hjälpa dig att få kontakt med mottagningen på Myndighetsenheten, för att ansöka om bistånd till det.

 

Sekretess

Information som du lämnar hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Du når anhörigstödet vardagar mellan kl 09.00 och 16.00. Lämna gärna ett meddelande om vi inte svarar, så ringer vi upp så snart vi kan. 
 
Se kontaktuppgifter till höger.  
 

Råd och stöd

Anhörigstöd missbruk psykisk hälsa.pdfAnhörigstöd missbruk psykisk hälsa.pdf 

Kontakta oss!
Anhörigstöd - missbruk

Anna Corelius
Tfn: 0415-37 80 64

Myndighetsenheten

Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00