Fältgruppen/Hestia

Syftet med fältverksamheten i Hörby kommun är att öka folkhälsan hos ungdomar i åldern 13-18 år och genom förebyggande insatser minska behovet av resurskrävande insatser från andra delar av samhället.

Detta görs genom att vara där ungdomarna är såväl på dagtid som på kvällar och helger. Vi strävar efter ett kontinuerligt arbete tillsammans med andra aktörer i samhället.

Vårt mål är att skapa en trygg miljö för Hörbys unga att växa upp i genom att bland annat röra oss ute i samhället där ungdomarna befinner sig, så som skola, fritidsgård, torg och diskotek. Vårt mål är även att arbeta för ett minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Vi socialsekreterare rör oss regelbundet på skolorna i Hörby kommun, deltar i aktiviteter, föräldramöten och håller i tjej- och killgrupper. Samarbete med elevhälsan, polis, kyrkan och fritidsledarna finns regelbundet.

 

Kontakta oss!
1:e socialsekreterare

Josefin Sandell
Tfn: 0415-37 80 12