Små avlopp

Om du har en egen brunn är det viktigt att du skyddar dricksvattnet från virus, bakterier och kemikalier.

Det är en av anledningarna till varför det är så viktigt att du sköter ditt avlopp på ett bra sätt. Om du har ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet är det ditt ansvar att ta hand om det.

Det är viktigt att du sköter avloppet på rätt sätt, så att dricksvattnet hålls fritt från föroreningar. Dessutom kan näringsämnen som läcker ut från ett dåligt skött avlopp tränga sig ut i bäckar, åar och sjöar som finns i närheten. Det kallas för övergödning. Övergödning leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?