Kommunalt avlopp

Det är Mittskåne Vatten som har hand om vattenförsörjningen och avloppsystemen i Hörby och Höörs kommuner.

På Mittskåne Vattens webbplats kan du bland annat läsa om pågående projekt och hur avloppsnätet utvecklas.

Mittskåne Vatten är ett samarbete mellan Höör och Hörbys kommuner som har funnits sedan 2014. Mittskåne Vatten styrs av en egen politisk nämnd med förtroendevalda både från Hörby och Höör.

Meningen med samarbetet är att höja kvaliteten på tjänsterna, göra verksamheten mer effektiv och öka säkerheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?